lesi mesta kezmarok
 
 Úvod Zmluvy Verejné obstarávania Kontakt Prihlásenie
 
Dátum Predmet obstarávania Objednávateľ Cena Detail
25.08.2017 Pestovná činnosť na rok 2018. Žiadosť o viac informácií zašlite do 05.09.2017 na e-mail: lesykk@hotmail.com. Uzávierka cenových ponúk je 15.09.2017 Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.  
25.08.2017 Lesný reprodukčný materiál (sadenice) na rok 2018. Žiadosť o viac informácií zašlite do 05.09.2017 na e-mail: lesykk@hotmail.com. Uzávierka cenových ponúk je 15.09.2017 Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.  
14.11.2018 Vyhlasujeme predkladanie cenových ponúk na lesný reprodukčný materiál (sadenice) na rok 2019. Cenové ponuky doručte do 31.11.2018 do sídla spoločnosti. (poštou, e-mailom, osobne)Prehľad reprodukčného materiálu je v prílohe. Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kžmarské Žľaby 12030, 05960 Vysoké Tatry, e-mail: lesykk@hotmail.com
14.11.2018 Vyhlasujeme predkladanie cenových ponúk na pestovnú činnosť na rok 2019. Ceny za jednotku vpíšte do priloženej tabuľky a do 31.11.2018 doručte do sídla spoločnosti. (poštou, e-mailom, osobne) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kžmarské Žľaby 12030, 05960 Vysoké Tatry, e-mail: lesykk@hotmail.com