lesi mesta kezmarok
 
 Úvod Zmluvy Verejné obstarávania Kontakt Prihlásenie
 
Dátum podpisu zmluvy      Názov zmluvy      (Predmet zmluvy) Objednávateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia zmluvy na web sídle Detail
07.01.2019 Kúpno - predajná zmluva. Predaj dreva na pni Ján Gallik IČO 40 723 526 Lesy mesta Kežmaroks.r.o. 17.01.2019  
07.01.2019 Kúpno - predajná zmluva. (nákup drevnej hmoty) DREVOINPORT s.r.o. IČO 44 782 179 Lesy mesta Kežmaroks.r.o. 17.01.2019  
07.01.2019 Kúpno - predajná zmluva. (nákup drevnej hmoty) WALD Slovakia, s.r.o. IČO 45 936 064 Lesy mesta Kežmaroks.r.o. 17.01.2019  
07.01.2019 Zmluva o dielo ( vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Ján Gallik, IČO 40 723 526 17.01.2019  
07.01.2019 Zmluva o dielo ( vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. M&J-FORST s.r.o. IČO 51 422 221 17.01.2019  
18.02.2019 Zmluva o dielo ( vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Ondrej Pavlák IČO 46 119 809 sv.Anny 333/34, Podolínec 28.02.2019  
04.03.2019 Kúpno - predajná zmluva. (nákup drevnej hmoty) TIM BER HOUSE s.r.o. IČO 46 440 500 Lesy mesta Kežmaroks.r.o. 04.03.2019  
28.11.2019 Kúpno - predajná zmluva. Predaj dreva na pni Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Ján Gallik, IČO 40 723 526 28.11.2019  
10.12.2019 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lsníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Jakub Gallik Rakúsy 151 IČO 31 253 679 10.12.2019  
07.01.2020 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lsníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Ján Gallik, IČO 40 723 526 07.01.2020  
03.02.2020 Zmluva o dielo (vykonávanie prác v lesníckych činnostiach) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Ondrej Pavlák sv. Heleny 333/34 Podolínec 065 03, IČO 43 651 977 3.02.2020  
22.10.2020 Práce v lesníckych činnostiach Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Peter Majerčák, Lendak IČO 41 351 681 22.10.2020  
22.10.2020 Práce v lesníckych činnostiach Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Štefan Petriľak, Spišská Belá IČO 41351711 22.10.2020  
04.02.2021 Kúpno - predajná zmluva ( nákup drevnej hmoty) Cyda, s.r.o.Hromoš 51, IČO 36498602 Lesy mestaKežmaok, s.r.. 4.2.2021  
09.02.2021 Práce v lesníckych činnostiach Lesy mesta Kežmarok s.r.o. GM PRODUCT, s.r.o. IČO 46 119 809 9.2.2021  
15.02.2021 Kúpno - predajná zmluva ( nákup drevnej hmoty) ALPI - Slovakia s.r.o. IČO 45 480 443 Lesy mestaKežmaok, s.r.. 15.02.2021  
08.04.2021 Kúpno - predajná zmluva ( nákup drevnej hmoty) FEPALs.r.o. IČO 50 801 228, Lendak Lesy mestaKežmaok, s.r.. 08.04.2021  
06.07.2021 Protipožiarna lesná cesta TRASA - rekonštrukcia Lesy mesta Kežmarok s.r.o. COLAS Slovakia,a.s. IČO 31651402 06.07.2021
30.08.2021 Práce v lesníckych činnostiach Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Ondrej Pavlák, IČO 43 561 977 sv.Anny 333/34, 065 03 Podolínec. 1.09.2021  
24.11.2021 Protipožiarna lesná cesta TRASA - faktúra Lesy mesta Kežmarok s.r.o. COLAS Slovakia,a.s. IČO 31651402 27-11-2021